• Zatory ?

  Skuteczniej i szybciej niż sąd !

  Zmiany modelu zachowań

  Skuteczna Typowa ścieżka windykacyjna

  Wykorzystanie form rozliczeń w późniejszym dochodzeniu roszczeń i windykacji

 • Telefonowanie

  Techniki telefonowania

  Skuteczne techniki telefonowania i rozmawiania z dłużnikami

  sprawdzają się także w procesie sprzedaży jako trudniejsza forma pozyskiwania klientów.

 • Słowa klucze

  Jak wywierać wpływ ?

  Sformułowania, które mają zastosowanie w windykacji i sprzedaży

 • Wezwanie

  Wezwania do zapłaty

  Papier jako nośnik przekazu windykacyjnego

  Mail i SMS jako szczególne i skuteczne formy przekazu windykacyjnego

  Alternatywne metody

 • Ćwiczenia

  Szybciej i skuteczniej niż polskie sądy

  Firmy handlowe na odzyskanie swoich pieniędzy czekają ponad 4 miesiące !

  W tym czasie z własnych oszczędności muszą pokrywać koszty i często są na krawędzi utraty płynności finansowej.

  Handlowcy nie płacą – bo ich kontrahenci także nie regulują swoich zobowiązań.Skuteczne Odzyskiwanie należności → optymalizacja kosztów wierzytelnośći →Szybciej niż sądTechniki windykacji ( odzyskiwania nalezności) - to bardo ważna umiejętność i konkretna specjalizacja - pozwalająca odzyskać należności szybciej od sądu - zachowując dobre stosunki z dotychczasowimi kontrahentami !.Zatory = kłopoty. Brak terminowej zapłaty za towary lub usługi, jak również zbyt długie oczekiwanie na nią, generuje szereg negatywnych konsekwencji. Wśród nich najważniejszą jest brak możliwości regulowania przez wierzycieli własnych należności. W efekcie kolejne przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw nie otrzymują pieniędzy za dostarczone towary lub wykonane usługi na czas. I tak tworzą się zatory płatnicze. Szkolenie zawiera praktyczne ćwiczenia związane z werbalną i pismeną komunikacją z kontrahentem, od którego chcemy wyegzekwować pieniądze

This text will be replaced since the "clone" option is set to true
8.45_22_09_2021 początek

Wprowadzenie : Efektywne Zarządzanie długiem → Jak uniknąć zatorów w dobie pandemii ?

PANDEMIA → W zależności od zachowania, bądź zmiany zachowania klientów można określać poziom ryzyka związanego z ich skłonnością do spłaty zobowiązań. Z drugiej strony w odpowiedni sposób “dopasowywać” parametry współpracy. Warto przy tym na bieżąco monitorować parametry współpracy, tak aby w odpowiedni sposób nagradzać dobre zachowania dłużników a karać tych, którzy nie przestrzegają reguł.

 1. Weryfikacja standingu finansowego i solidności kupieckiej kontrahenta.
 2. Interpretacja indeksów zdolności płatniczej
 3. Podział dłużników (wielkość, typ, styl płatniczy, własność, wiek)
 4. Zmiany modelu zachowań
 5. Parametry dot. współpracy (ruchome i stałe)
 6. Skuteczna ścieżka windykacyjna
 7. Wykorzystanie form rozliczeń w późniejszym dochodzeniu roszczeń i windykacji.

Aspekty księgowo-podatkowe i Optymalizacja kosztów zarządzania wierzytelnościami

 1. zlecenia windykacji. - czy i kiedy warto zlecać odzyzskanie długu firmie windykacyjnej ?
 2. Umowa windykacji należności
 3. sprzedaż wierzytelności - jak efektywnie pozbyć się długu ?
 4. kupno wierzytelności - czym się kieruje kupujący wierzytelność ?
 5. Opodatkowanie sprzedaży lub windykacji nabytych wierzytelności
 6. Czy windykacja wierzytelności na zlecenie albo na własny rachunek podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?→ Optymalizacja


 1. wywiad gospodarczy
 2. stała kontrola terminowości spłat
 3. ściąganie długu wraz z kosztami windykacji ( windykacja na koszt dłużnika)

.1.Wzorcowa Komunikacja z dłużnikiem w trakcie pandemii

Zrozumienie jakimi systemami wartości posługują się ci, którzy nie spłacają swoich zobowiązań na czas, pomoże podjąć skutecznie działania, skłaniające ich do spłaty. Mechanizmy obronne, które funkcjonują w ich umysłach mogą zostać zamienione na chęć nawiązania kontaktu z wierzycielem i rozwiązanie problemu spłaty długu.

 • Początek komunikacji
 • Wyparcie
 • Zaprzeczenie
 • Przemieszczenie
 • Racjonalizacja
 • Regresja
 • Wpływ frustracji na zachowanie
 • Emocje→ Telefon2.Skuteczne techniki telefonicznych negocjacji z dłużnikami, jako sposób na wzrost efektywności działań egzekwowania należności

Podobnie jak w zwykłych negocjacjach jest wiele technik, ułatwiających dojście do korzystnych dla wierzyciela rozwiązań. Umiejętne prowadzenie rozmowy przez telefon może nakłonić dłużnika do współpracy. Ustalenie szczegółów spłat dzięki umiejętnemu prowadzeniu rozmów telefonicznych może przebiec bardziej efektywnie. Targowanie może znacząco zwiększyć kwotę spłaty.
 1. Przygotowanie do rozmowy
 2. Słowa klucze
 3. Struktura rozmowy
 4. Niebezpieczeństwa związane z poziomem emocji
 5. Ratowanie się z opresji
 6. Sposoby określania programów decyzyjnych rozmówcy

opis - ćwiczenie I»


3. Wywieranie wpływu na innych i antymanipulacje.

Dłużnicy wypracowali wiele narzędzi, którymi starają się przeciwstawić działaniom osób, starających się odzyskać swoje pieniądze. Zrozumienie i praktycznie stosowanie technik, pozwoli na łatwiejsze dochodzenie do porozumienia. Umiejętne wykorzystywanie narzędzi wpływu, zwiększy skuteczność działań - zarówno jeśli chodzi o kontakty telefoniczne, jak też korespondencyjne.

 • Skupienie uwagi – tryb peryferyjny i centralny
 • Zasada kontrastu
 • Klik – wrr…
 • Wzmacnianie polecenia/prośby uzasadnieniem
 • Gorący kartofel
 • Reguła wzajemności
 • Wyobrażenia


→ Wezwanie


opis - ćwiczenie II»


4. Doskonale napisane wezwanie, jako wsparcie działań windykacyjnych.

Nieodłącznym elementem działań windykacyjnych jest pisemna komunikacja z dłużnikami. Wysyłane do nich wezwania, ponaglenia mogą skutecznie wzmocnić pozycję negocjacyjną wierzyciela. Umiejętne stosowanie słów - kluczy, spowoduje, że dłużnik zrozumie i wykona przedstawione mu polecenia i instrukcje. → Ile czasu poświęca dłużnik na czytanie wezwania?

 • Brak zdolność do zrozumienia czytanego tekstu, jako cecha narodowa Polaków?
 • Dobrze sformułowany tytuł pisma, jako jedno z narzędzi wzmacniających skuteczność przekazu
 • Słowa klucze, dzięki którym dokument będzie skuteczniejszy
 • Układ graficzny dokumentu
 • Jakie słowa są dla dłużnika zbyt trudne?
 • Papier jako nośnik przekazu windykacyjnego
 • Mail i SMS jako szczególne formy przekazu windykacyjnego

5. Spróbuj mnie zwindykować ćwiczenie podsumowujące

16.00

Trener szkolenia

Dr Krzysztof Matela

Stowrzył od podstaw i przez wiele lat zarządzał giełdową firmą windykacyjną. Wiceprezes Business Centre Club. Wykładowca akademicki: SGH , Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Wizjoner, doskonały mówca, świetny strateg, a gdy trzeba – twardy negocjator. Z wykształcenia socjolog, z doświadczenia manager, windykator


Korzyści

» Poznanie najskuteczniejszych metod i techinik egzekowania płatności i należności.

» Techniki windykacji ( odzyskiwania nalezności) - to bardo ważna i strategiczna umiejętność oraz konkretna specjalizacja .

» Na zadawane przez uczestników pytania będą udzielane wyczerpujące odpowiedzi, umożliwiające dynamiczne dostosowywanie programu do ich potrzeb. W przypadku opisywania aspektów praktycznych możliwa będzie ich prezentacja w czasie realnych sytuacji

 • Zastosowanie Odzyskiwanie należności Customer Relations Management (CRM)Komunikacja telefoniczna, Monity i upomnienia pisemne i telefoniczne. Alternatywne techniki windykacji. Techniki sprzedaży i negocjacji
 • Odzyskiwanie należności
  Customer Relations Management

  (CRM)
  Komunikacja telefoniczna,
  Monity i upomnienia pisemne i telefoniczne. Alternatywne techniki windykacji.
  Techniki sprzedaży i negocjacji,
  Techniki asertywności

 • Wskazania

  Specjaliści ds. windykacji Właściciele firm
  Telemarketerzy, Specjaliści obsługi klienta, Sprzedawcy - Techniki asertywności
 • 1. Najczęściej małe i średnie przedsiębiorstwa mają problemy z płatnościami. Średni odsetek przeterminowanych należności w dużych przedsiębiorstwach jest znacznie mniejszy niż w MŚP. Wśród dużych firm to 15,7 proc., wśród mikro 21,5 proc., wśród małych 22,4 proc., a wśród średnich 24 proc.

  2. Skala problemów z zatorami płatniczymi jest bezpośrednio związana z koniunkturą gospodarczą. Konieczne jest zatem posiadanie scenariuszy na wypadek, gdy odbiorca nie ureguluje swoich zobowiązań


  Udział

  • 350 zł + VAT - 1 osoba
  • 325 zł + VAT/os - 2 osoby
  • 300 zł + VAT/os - 3 osoba
  22.09.2021 godz. 8.45


  PLATFORMA ZOOM,
  SZKOLENIE online  *SKUTECZNIEJ NIŻ SĄD

  Techniki Windykacji


  SZYBCIEJ


  NIż SĄD !


  program

  Udział