• EDUCATION-FIRST szkolenia sprzedaży
  • techniki sprzedaży
  • EDUCATION-FIRST szkolenia sprzedaży
Zyskaj nowe TWARDE umiejętności - Pozyskuj klientów
- Zdalne ofertowanie i sprzedaż w pandemii
Interaktywny Doradca techniczno-handlowy
Zwiększona sprzedaż w dobie pandemii
SZkolenie sprzedaży
SZkolenie sprzedaży
ODBIERZ CERTYFIKATY
Potwierdzone podpisem trenera
Zaświadczenie ze zdobytych umiejętności
Nowe umiejętności- Zwiększenie sprzedaży
SZkolenie z technik sprzedaży
SZkolenie z technik sprzedaży
Sprzedaż telefoniczna w pracy zdalnej
Wysokojakościowe Techniki Sprzedaży
Telemarketing jako wsparcie sprzedaży online
Ineraktywny Doradca techniczno handlowy
SZkolenie sprzedaży
SZkolenie sprzedaży


 ZGŁOSZENIE - WYBIERZ TEMAT
Czekaj...

 Powrót  

Klazuzula informacyjna


    Dane w formlarzu nie będą udostępnianie innym podmiotom oraz do publicznej wiadomości


RODO
* Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji bezpośredniego kontaktu z Państwem oraz w celu zawarcia z Państwem umowy. W takiej sytuacji przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy też Pańśtwa dane osobowe w celach marketingowych, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu...

Udział    350 zł + 23% VAT-1 os
    325 zł/os + 23% VAT-2os
    315 zł/os + 23% VAT-3os