• techniki sprzedaży
 • techniki sprzedaży
Pozyskiwanie klientów - techniki sprzedaży - skuteczne doradztwo
11.03.2020 CENTRUM GIEŁDOWE
Aktywny Telemarketing
Techniki sprzedaży
techniki sprzedaży vs skuteczne doradztwo i obsługa klienta
Telemarketing jako wsparcie sprzedaży online
Techniki argumentacji
Rozmowy wychodzące
Rozmowy przychodzące
Jakie
Umiejętności
nabywają uczestnicy ?
Techniki komunikacji w sprzedaży
Techniki argumentacji - korzyści, cechy vs cena
Techniki odpowiadania na zarzuty


 

 

Pozyskiwanie klientów → techniki sprzedaży → skuteczne doradztwo: Wciskać towar czy skutecznie sprzedawać ?! CHARAKTERYSTYKA SZKOLENIA - Jak zyskać przewagę nad konkurencją ?

→ Jak skuteczniej wykorzystać techniki sprzedaży i wpływu społecznego do osiągnięcia swoich celów. Zaproponowane przez trenera reguły i zasady od lat są uważane za podstawowe zasady gwarantujące sukces w zakresie sprzdaży oddziaływania na nowych i dotychczaSOWYCH kontrahentów. czasie trwania całych warsztatów będzie przytoczonych wiele praktycznych przykładów, obrazujących najskuteczniejsze techniki sprzedaży bezpo średniej i telefonicznej. Na zadawane przez uczestników pytania będą udzielane wyczerpujące odpowiedzi, umożliwiające dynamiczne dostosowywanie programu do ich potrzeb. Szkolenie zawiera ćwiczenia ( w tym autotest umiejętności telemarketingowych ) które uczą standardów i sformułowań - które sprzedają !

This text will be replaced since the "clone" option is set to true

11_03_2020_9.30 początek

1. Jak typować i gdzie szukać nowych klientów ?

 1. Jakich klientów szukać ?
 2. Bazy danych
 3. Internet
 4. Krok po kroku do sprzedaży (emaile, mobile, telefon, face-to-face)
 5. Wstępno-ofertowe emaile : jak pisać - kiedy wysyłać

2.Zastosowania i cechy telemarketingu:

 1. Telemarketing przychodzący (pasywny)
 2. Telemarketing wychodzący (aktywny)

ćwiczenie I»


3.Zasady i techniki komunikacji interpersonalnej przez telefon + autotest umiejętności telemarketingowych 1. Zasady słuchania rozmówcy
 2. Zasady mówienia, w tym: unikanie fauli
 3. Praktyczne rady do długotrwałej pracy głosowej przez telefon + ćwiczenie


4.Aktywny telemarketing - jak nie czekać na klientów ?

ćwiczenie »

 1. Otwarcie rozmowy – intrygujące przedstawienie
 2. Nawiązanie kontaktu z docelowym rozmówcą – jak omijać „rogatkowych”
 3. Zaciekawianie przedmiotem rozmowy - Jakie zaciekawiacze („teasery”)
 4. Sondaż potrzeb i oczekiwań rozmówcy – poszukiwanie szans sprzedaży
 5. słuchanie i wypytywanie klienta
 6. kolejność operowania pytaniami
 7. podsumowanie sondażu + ćwiczenie w parach
 8. Kiedy klient mówi, że już współpracuje z innym dostawcą

14.00­-14.30 lunch

5Telemarkting przychodzący i wychodzący jako wsparcie w sprzedaży online i kampanii online

ćwiczenie »

 1. telefoniczne otwarcie rozmowy w sprzedaży internetowej,
6. Jak prowadzić efektywną prezentację propozycji dla klienta:
 1. optymalny język argumentacyjny
 2. budowa pasm argumentacyjnych + indywidualne ćwiczenie namysłowe
 3. ocena rezultatów ćwiczenia
 4. Budowanie dopasowanych teaserów ; cechy-korzyści-teaser

7 Reguły i techniki rozmawiania o cenach

 1. Najpierw oferowane wartości/korzyści – potem ceny
 2. Techniki zmniejszania dolegliwości ceny („kanapka cenowa”, „rozmiana na drobne”, itp.)

8 W jaki sposób identyfikować i usuwać obiekcje klienta - różne metody

 • indywidualne ćwiczenie namysłowe + ocena rezultatów ćwiczenia

9 Metody osiągania uzgodnień i zamykania kontaktu:

 • wyczuwanie optymalnego momentu - Wychwytywanie gotowości klienta
 • techniki przezwyciężania wahań klienta („łańcuch potwierdzeń”, „za i przeciw”, itp.)
 • Wybór odpowiedniej metody przekonywania klienta
 • ĆWICZENIE- Najczęściej spotykane obiekcje

10. Jeśli się nie uda za pierwszym razem - zasady follow-up

11 Wznawianie kontaktu z „niezdecydowanym” klientem

 • Przypominanie walorów oferty czy coś nowego?
 • „nowy as w rękawie?”
 • Najczęstsze błędy w praktyce negocjacji


ćwiczenie IV»


11.

  Telefoniczna obsługa interwencji - jak zwiększać sprzedaż na stałych i dotychczasowych klientach ?


 • sekwencja technik
 • Ćwiczenie

12.Jak być profesjonalnym doradcą klienta ? -Doradca techniczno-handlowy

 • Wciskać sprzedaż czy doradzać w zakupie ?
 • Doradzanie z wykorzystaniem praktycznych reguł wywierania wpływu
 • Doradca dostosowany do klienta aż do granic asertywności
 • Techniki asertywne z trudnymi klientami
 • Jak nie czekać na klientów lecz być docenianym doradcą?
 • Doradca techniczno-handlowy
  1. Doradca w skutecznym serwisie i obsłudze klienta
  2. Doradca techniczno-handlowy w Internecie: wpisy na forach, tweety, blogi, vortale poradnicze, webinaria, youtube
  3. Doradca jako dawca contentu do firmowych newsletterów/blogów/portali
 • Ćwiczenie. Asertywna odmowa z opcją zamienną.

13.Ćwiczenie podsumowujące - Spróbuj mnie namówić


18.45 z a k o ń c z e nie


 • INFONETAX

  W związku z bardzo dobrym szkoleniem w dniach 11 i 18 marca 2014 przesyłam 2 następne osoby na kolejne szkolenie Wysokojakościowe techniki sprzedaży z trenerem Krzysztofem Podstawką.

  Prezes Edyta Stąpór Rynk Marzec 2014.

 • PHU SORTIMA

  W związku z bardzo dobrynm szkoleniem przesyłam 2 handlowców na kolejne szkolenie Wyskojakościowe techniki sprzedaży z trenerem Krzysztofem Podstawk i jedną osobę na szkolenie z Prezesem Matelą.

  Jadwiga Sosnowska Właścicel „” wrzesień 2013

 • Fructofresh Sp z o.o.

  Dziękujemy za skuteczne przeszkolenie 4 osób podczas szkoleń Techniki sprzedaży.

  Dyrektor Michał Bulikowski - Wrzesień 2013.

 • PGE SYSTRYBUCJA

  Dzięki SZkoleniu z Technik sprzedaży nasza grupa pozyskała dużo konkretnych informacji a dzięki niedużej grupie przećwiczyliśmy najistotniejsze techniki sprzedażowe

  Dorian Żaczek- Właścicel„”Pażdziernik 2013.Coach: Krzysztof Podstawka


Trener - Wykładowca Wydziału Zarządzaniau Katedry Marketingu UW. Ponad 3500 szkoleń przeprowadzonych. Arbiter NATIONAL SALES AWARD 2020 Specjalizacja: Marketing sprzedażowy, Techniki Pozyskiwania klientów i zwiększania wydajności handlowej, Coaching , Techniki zwiększania sprzedaży . Liczne publikacje
Korzyści

»Jak zyskać przewagę nad konkurencją ? - Skuteczny doradca klienta

» Telemarketing to Konkretna umiejętność i specjalizacja - wymagająca ciągłej praktyki i udoskonalania

» Kiedy Klient zawsze kupi ? - Opracowanie przez trenera planu doskonalenia prowadzenia rozmów handlowych usprawni wykorzystanie telemarketingu w sprzedaży.
» Techniki sprzedaży - dostosowane do rodzaju działalności i profilu kontrahenta - zwiększą wydajność handlową FIRMY


Wskazania

Piony handlowe, Właściciele firm, Obsługa klienta, Sprzedawcy , Telemarketerzy

Lecz także informatycy, prawnicy, finansiści, technicy i inżynierowie


Zastosowanie
 • 1. Akcje promocyjne
 • 2. Kampanie promocyjno-marketingowe
 • 3. sprzedaż zdalna i umawianie spotkań
 • 4. Cross Selling i Zwiększanie zysków na dotychczasowych klientach
Udział


 • 595 zł + 23% VAT - 1 osoba
 • 545 zł/os + 23% VAT - 2 osoby
 • 495 zł/os + 23% VAT - 3 osoby


11.03.2020 godz. 9.30


CENTRUM GIEŁDOWE GPW,
Książęca 4, Warszawa

ZGŁOSZENIE

techniki sprzedazy Każdy Uczestnik szkolenia otrzymuje podręcznik trenera Krzysztofa Podstawki "Aktywna sprzedaż osobista i bezpośrednia"

Program pdf


Zgłoszenie.doc


Zgłoszenie online

Udział
  Miejsce-GPW


  595 zł + 23% VAT-1 os
  545 zł/os + 23% VAT-2os
  495 zł/os + 23% VAT-3os