• Kontrahenci

  Nowi kontrahenci, nowe rynki zbytu, bezcenne know how

 • Oferta

  Udział w tragach we Francji

  Czyli jak znależć i samodzielnie pozyskać nowego kontrahenta?

 • Export

  Polsko - Francuska wymiana handlowa bije rekordy

 • Import

  Polsko - francuska wymiana handlowa bije rekordy - 4 miejsce w polskim eksporcie i 5 w imporcie z Francji

 • Inwestycje

  Polskie inwestycje we Francji szansą na nowe rynki zbytu i pozyskanie know howPozyskiwanie nowych kontrahentów z Francji - zawieranie nowych umówZałożenie: Na exporcie i imporcie z Francją można dużo zarobić pod warunkiem, że się wie jak to profesjonalnie realizować. Francja jest 4. największym odbiorcą i 5. największym dostawcą towarów do Polski. Wymiana handlowa między Polską i fFrancją jest korzystna dla Polski i nieustannie rośnie.

9.30 -początek /11.12.2017/Pozyskiwanie kontrahentów - Jak i gdzie szukać nowych kontrahentów we FRANCJI ?

 1. Wsparcie instytucjonalne polsko-francuskiej współpracy gospodarczej

Wsparcie instytucjonalne polsko-francuskiej współpracy gospodarczej

I. Swoboda przedsiębiorczości wewnątrz Unii Europejskiej

II. Prawo umów we Francji

 1. Zawarcie umowy (negocjacje, umowa przedwstępna);
 2. Oświadczenia woli (obowiązki informacyjne, wady oświadczenia woli);
 3. Klauzule umowne:
  • klauzule o odpowiedzialności (w szczególności odszkodowawczej),
  • klauzule gwarancyjne,
  • klauzule szczególne na wypadek określonych zdarzeń (np. siła wyższa),
  • klauzule dotyczące sporów:
   1. prorogacyjne,
   2. arbitrażowe,
   3. mediacyjne
 4. Sankcje w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy;
 5. Sankcje za nagłe zerwanie utrwalonych stosunków handlowych;

III. Umowy szczególne

 1. Umowa sprzedaży,
  • Zawarcie umowy
  • Wykonanie umowy:
   1. dostarczenie przedmiotu świadczenia
   2. przeniesienie prawa własności
   3. przejście ryzyka
   4. zapłata
 2. Umowy dystrybucyjne
  • Rodzaje umów: umowa dystrybucji z wyłącznością / umowa dystrybucji selektywnej
  • Obowiązki dostawcy (producenta): obowiązek dostawy, wspierania, kontroli
  • Obowiązki dystrybutora: (zobowiązanie do zakupu minimalnej ilości produktów, zakaz konkurencji)

Zawieranie umów »IV. Prawo ochrony konsumentów: klauzule abuzywne, sprzedaż na odległość itd.

 1. Definicja konsumenta: osoba fizyczna (w tym także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), która dokonuje czynności w zakresie wykraczającym poza swoją profesję.
 2. Szczególne zasady zawierania umów konsumenckich:
  • obowiązki informacyjne,
  • obowiązek dostawy,
  • wymóg jasności i czytelności klauzul umownych;
 3. Klauzule abuzywne


V. Prawo konkurencji

 1. Porozumienia ograniczające konkurencję
 2. Nadużycie pozycji dominującej
 3. Nadużycie zależności gospodarczej
 4. Sprzedaż po cenach niesprawiedliwie niskich

VI. Tworzenie we Francji jednoosobowej działalności gospodarczej

 1. Procedura
 2. podatki

VII. Tworzenie we Francji oddziału spółki zagranicznej

 1. Procedura
 2. podatki

VIII. Rodzaje spółek we Francji i występujące w nich organy zarządzające

 1. SARL
 2. SA
 3. SAS

IX. Delegowanie pracowników do Francji


Delegowanie- problemy praktyczne - I»Problemy przedsiębiorców związane z delegowaniem do Francji
We Francji pracownicy delegowani od lat oskarżani są o powodowanie „dumpingu socjalnego". Obecnie pracownicy tacy opłacani muszą być tak samo jak miejscowi. Ich pracodawcy płacą jednak składki socjalne w krajach ich pochodzenia. Według raportu francuskich senatorów dzięki różnicom w tych składkach przedsiębiorstwo budowlane zmniejsza koszty o 30 proc., zatrudniając Polaków zamiast Francuzów.„Dowód tożsamości zawodowej” – wprowadzone we Francji narzędzie kontroli, mające przede wszystkim przeciwdziałać nielegalnemu zatrudnieniu w budownictwie, dotyczy głównie pracowników delegowanych. Większość z nich to Polacy.
 1. Ustawodawstwo w zakresie prawa pracy
 2. Formy delegowania
 3. Formalności
 4. Prawa pracowników delegowanych
 5. Kontrola
 6. Sankcje
 7. Ustawodawstwo w zakresie ubezpieczeń społecznych
 8. Uregulowania unijne
 9. Formalności

X. System sądownictwa i wykonywanie wyroków


19.00 zakończenie

 • Uczestnicy szkolenia posiądą umiejętnosci samodzielnego poruszania się na rynku francuskim oraz pozyskiwania i obsługi kontrahentów na jednym z najwazniejszym dla Polski od 25 lat rynku.
  Polski EXPORT w listopadzie i październiku 2016 mld EURO
  XI 2016 X 2016
  NIEMCY 4761 4282
  W.BRYTANIA 1165 1078
  CZECHY 1111 1043
  FRANCJA 882 868
  WŁOCHY 802 777
  HOLANDIA 781 761
  HISZPANIA 513 437
  SZWECJA 484 484
  Polski IMPORT w listopadzie i październiku
  2016 mld EURO
  XI 2016 X 2016
  NIEMCY 3933 3613
  CHINY 2093 1967
  ROSJA 1007 962
  WŁOCHY 919 893
  HOLANDIA 735 659
  FRANCJA 693 584
  CZECHY 615 584
  W.BRYTANIA 465 409
 • Polska dla Francji

   Polska jest dla Francji jednym z najatrakcyjniejszym inwestycyjnie krajem w Europie Środkowo-Wschodniej

   Inwestycje

   W ocenie prezesa Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce Macieja Wituckiego, w najbliższej przyszłości priorytetem w relacjach gospodarczych będą inwestycje małych i średnich firm z obydwu krajów. Sondaż KPMG wykazał, że 87 proc. francuskich inwestorów jest zadowolonych ze swoich inwestycji w Polsce a 64 proc. planuje zwiększenie ich skali. Jak podkreśliło KPMG, żadna z ankietowanych na potrzeby raportu francuskich firm nie zadeklarowała wycofania się z Polski, a jedynie 3 proc. rozważało zmniejszenie zakresu inwestycji. 97 proc. inwestorów deklarowało, że poleciłoby innym Polskę jako miejsce do robienia interesów. 87 proc. pozytywnie oceniło stan polskiej gospodarki,


 • Dobre Oceny inwestyjne

  Sondaż KPMG wykazał, że 87 proc. francuskich inwestorów jest zadowolonych ze swoich inwestycji w Polsce a 64 proc. planuje zwiększenie ich skali. Jak podkreśliło KPMG, żadna z ankietowanych na potrzeby raportu francuskich firm nie zadeklarowała wycofania się z Polski, a jedynie 3 proc. rozważało zmniejszenie zakresu inwestycji. 97 proc. inwestorów deklarowało, że poleciłoby innym Polskę jako miejsce do robienia interesów. 87 proc. pozytywnie oceniło stan polskiej gospodarki,

 • Zatrudnienie i delegacja  Delegowanie do Francji od 1 stycznia 2017. Pracodawca, w tym właściciel przedsiębiorstwa transportowego, jest. zmuszony do korzystania tylko z francuskiej platformy celem wypełnienia i wysłania zaświadczenia o delegowaniu pracowników do tego kraju. Dowód tożsamości zawodowej – wprowadzone we Francji narzędzie kontroli, ma na celu przeciwdziałać nielegalnemu zatrudnieniu w budownictwie, dotyczy głównie pracowników delegowanych. Większość z nich to Polacy. To paradoks, bo we Francji brakuje spawaczy, tynkarzy, dekarzy i innych fachowców z dziedziny budownictwa. Pracodawcy doceniają fachowość i pracowitość Polaków,

Joanna Naumowicz – GIDE LOYRETTE NOUEL Adwokat wpisany na listę Izby Adwokackiej w Paryżu oraz w Warszawie. Specialized in corporate law issues, restructuring, as well as M&A and cross-border transactions, in particular in Eastern Europe and France, in the following sectors: Environment, Waste & Water, Retail & Distribution, Banking. Dealing with French and Polish law; advising on investments in Western Africa, under OHADA law. Poprzednio : Ernst & Young, Clifford Chance LLP Wykształcenie : Paris Bar School


GIDE LOYRETTE NOUEL - - Najlepsza Kancelaria Prawna Francji w 2017r.. Gide has been named France Law Firm of the Year at the Chambers Europe Awards 2017. The prestigious honour was announced at an annual awards dinner in London on Friday, 7 April. This is the fifth time that Gide has received this award, having also been presented with it in 2008, 2010, 2011 and 2014 (in 2009, we were rewarded with the "France Client Service Award")..

Założenie

Na exporcie i imporcie z Francją można naprawdę dużo zarobić pod warunkiem, że się wie jak to profesjonalnie realizować. Uczestnicy szkolenia posiądą umiejętnosci samodzielnego poruszania się na rynku francuskim oraz pozyskiwania i zabezpieczania umów


Cel i Korzyści

Przybliżenie istotnych w zagadnień dotyczących współpracy z kontrahentami z Francji. Sporządzania umów, zabezpieczania swoich interesów. Wskazane zostaną najważniejsze i optymalne czynniki wpływające na prawidłowe prowadzenie działalności gospodarczej na rynku Niemieckim . Know-How pozwoli dokonać oceny polityki handlowej konkurentów, dostawców i klientów


 • nowe rynki zbytu
 • francuski design i know how
Dlaczego Warto ?

Rosną bilateralne obroty w polsko-francuskim handlu. Jeśli chodzi o polski eksport do Francji, to nadal dominuje paleta towarów przemysłowych wysokoprzetworzonych (urządzenia mechaniczne, pojazdy i sprzęt transportowy, jachty i łodzie, przyrządy pomiarowe, narzędzia, sprzęt elektryczny, sprzęt obronny) - stanowiąc połowę wartości eksportu, a ponadto artykułów rolnospożywczych, produktów drewnianych (mebli, domów drewnianych, stolarki budowlanej), wyrobów hutniczych. Z kolei francuski eksport do Polski zdominowany jest przez bogatą grupę wyrobów elektro-mechanicznych (wyroby przemysłu samochodowego, maszyny i urządzenia przemysłowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny) oraz chemicznych (produkty farmaceutyczne i para-chemiczne, chemia organiczna, tworzywa sztuczne, kosmetyki).
Delegowanie do Francji od 1 stycznia 2017. Pracodawca, w tym właściciel przedsiębiorstwa transportowego, jest. zmuszony do korzystania tylko z francuskiej platformy celem wypełnienia i wysłania zaświadczenia o delegowaniu pracowników do tego kraju. Dowód tożsamości zawodowej – wprowadzone we Francji narzędzie kontroli, ma na celu przeciwdziałać nielegalnemu zatrudnieniu w budownictwie, dotyczy głównie pracowników delegowanych. Większość z nich to Polacy. To paradoks, bo we Francji brakuje spawaczy, tynkarzy, dekarzy i innych fachowców z dziedziny budownictwa. Pracodawcy doceniają fachowość i pracowitość Polaków,
Termin: 11.12.2017 • 595 zł + 23% VAT - 1 osoba
 • 545 zł + 23% VAT/os - 2 osoby
 • 495 zł + 23% VAT/os- 3 osoby
 • lunch, przerwy kawowe, pakiet materiałówWystawiamy Certyfikaty

Certyfikaty - Zaświadczenia z podpisem trenera, logo organizatora , zakresem tematycznym , liczbą godzin.


Dojazd