• Kontrahenci

  ( Rosja, Ukraina, Białoruś, Kazachstan,)

 • Oferta - Import

  Elementy listu ofertowego,

 • Export

  Forma i sposoby zawarcia umowy exportowej i importowej- nowe rynki zbytu

 • Opłacalność

  Formy zabezpieczenia i egzekwowania płatności , optymalizacja celno-podatkowa

 • Szanse

  Specyfika umów z elementem zagranicznym: Analiza szansPozyskiwanie Kontrahentów z Rynków Wschodnich ( Rosja, Ukraina, Białoruś, Kazachstan )

Export- Import, Kojarzenia Biznesowe, Optymalizacja celno-podatkowa
 1. Kazachstan - Eksportem towarów do Kazachstanu zajmuje się obecnie ponad 1400 polskich firm, a importem kazachskich do Polski - co najmniej 100. - Te liczby mają szansę znacznie wzrosnąć. Zniesienie wiz, bezpośrednie połączenie oraz deklarowany przez stronę polską specjalny fundusz, wpłynie na rozwój kontaktów biznesowych
 2. Białoruś jest już na trzecim miejscu wśród wszystkich krajów, które wspieramy przez instrumenty trade finance - instrumenty handlu zagranicznego Polska była 10. inwestorem w Białorusi
 3. Rosja to po Niemcach ( 48 proc.) drugi kierunek, który polskim przedsiębiorcom przynosi najwięcej przychodów (8 proc.). W 2016 r. Rosja była dla Polski 3 partnerem jeśli chodzi o import i 10 jesli chodzi o eksport

9.30 -początek /2.04.2019/


Mec. Iwan Rassochin


Specyfika zawarcia umów eksportowych i importowych - rynek białoruski, kazachski, rosyjski i ukraiński.

I. Pozyskiwanie kontraktów
 1. Pozyskiwanie kontraktów - jak wykorzystywać współpracę instytucjonalną ?
 2. Nawiązanie współpracy z sieciami handlowymi
 3. Na co należy zwrócić uwagę przy zawarciu umowy z agentami ?
 4. Kryteria planowania podstawy prawnej współpracy
 5. List ofertowy - istotne elementy na przykładzie sieci handlowch
 6. Kojarzenia biznesowe - Jak to działa ?
gdzie szukać nowych kontrahentów na rynkach dawnej WNP ?


II. Międzynarodowa umowa sprzedaży – specyfika umów z kontrahentami ze Wschodu
 • 1. Elementy istotne umowy: przedmiot, ilość. Czy cena też?
 • 2. Aspekty umowy z elementem zagranicznym:
  1. prawo właściwe
  2. sąd właściwy
  3. miejsce zawarcia umowy
  4. reguły interpretacyjne
  5. podział kosztów bankowych
  6. podział kosztów podatkowych
 • 3. Forma zawarcia umowy

III. Zarządzanie ryzykiem kontraktowym
 • 1. weryfikacja kontrahenta:
  1. sposób reprezentacji
  2. wypłacalność
  3. możliwości bieżącego monitoringu statusu prawno-majątkowego kontrahenta
 • 2. odpowiedzialność kontraktowa:
  1. kary umowne
  2. odsetki
  3. wyłączenie odpowiedzialności
  4. siła wyższa
  5. jednostronne rozwiązanie umowy
  6. odstąpienie od umowy

  Umowa importowa


 • 3. zabezpieczenie wykonania płatności:
  1. hipoteka. Czy spełnia swoją funkcję się w Rosji?
  2. zastaw
  3. gwarancja bankowa
  4. ubezpieczenie
  5. akredytywa
  6. inkaso
  7. inne nowe produkty bankowe
  8. dobrowolne poddanie się egzekucji
 • 4. Prowadzenie działaności gospodarczej na Wschodzie
  1. Zakładanie oddziału na Ukrainie
  2. Odpowiedzialność zarządu w spółkach kapitałowych

Logistyka: Aspekty praktyczne wywozu i wwozu towarów na terytorium Unii Celnej Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej


I. Zgłoszenie towarów do odprawy celnej
 1. Deklaracja celna towarów, w tym drogą elektroniczną
 2. Wykaz dokumentów, niezbędnych przy zgłoszeniu celnym towarów
 3. Kraj pochodzenia towaru: zasady określenia
 4. Zasady przemieszczenia towarów wewnątrz Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej
II. Opłaty związane z wwozem towarów
 1. Podstawa oclenia
 2. Cło wwozowe. Jednolita taryfa celna Unii Celnej
 3. VAT oraz podatek akcyzowy
 4. Zwolnienia celne

III. Procedura celna importu i exportu
 1. Ogólna charakterystyka procedury celnej
 2. Warunki objęcia towarów procedurą celną importu
 3. Powstanie i ustanie obowiązku zapłaty cła i opłat celnych w związku z objęciem towarów procedurą celną importu (tryb ogólny)
 4. Przesłanki powstania i ustania obowiązku zapłaty cła i opłat celnych przy korzystaniu z ulg celnych
 5. Ograniczenia w imporcie towarów. Zakaz wwozu towarów.
19.00 zakończenie

 • Opinie i Referencje szkolenia


  Zwracam się z podziękowaniami za poniedziałkowe szkolenie (23.04), które odbyło się w warszawskim Centrum Giełdowym. Duże brawa dla dynamicznej formy prowadzenia zajęć, opartej na dialogu z każdym z uczestników spotkania.

  Yekaterina Denys - Dział Handlu Zagranicznego - HOLTEX ENERGOSERWIS

  W imieniu swoim oraz pracowników BUDOPEX S.A. S.K.A. serdecznie dziękujemy za przeprowadzenie wczorajszego szkolenia, które dało odpowiedzi na wiele pytań. Jesteśmy bardzo zadowoleni z treści przekazywanych informacji i będziemy oczekiwać kolejnych szkoleń w tematyce rynków wschodnich.

  Michał Ociepa Kierownik Zespołu BUDOPEX S.A. S.K.A.

  Omawiane zagadnienien pokazalo jakich kruczkow mozna sie spodziewac w pod tekstach przy sporzadzaniu UMÓW. Wzajemna prezentacja pokazala roznorodnosc interesow jakie usilujemy robic w Rosji i jej bylych Republikach. Wazna strona tego spotkania byly interesujace rozmowy w przerwach tego szkolenia. .

  Jerzy Rzóska General Manager Follett Europe Polska Sp. z o.o

  • Rosja


   Rosja to po Niemcach ( 48 proc.) drugi kierunek, który polskim przedsiębiorcom przynosi najwięcej przychodów (8 proc.) - wynika z danych Fundacji Kronenberga. W 2016 r. Rosja była dla Polski 3 partnerem jeśli chodzi o import i 10 jesli chodzi o eksport Od początku 2016 r. zwiększa się eksport polskich produktów do Rosji. Po pierwszym półroczu 2016 roku sprzedaż polskich produktów w Rosji zwiększyła się rok do roku o 4,9 proc. (liczona w złotym), a w regionie Europy Środkowo-Wschodniej o 9,2 proc. Stopniowo rośnie ich sprzedaż na rynku ukraińskim i białoruskim. Rosja znajduje się na 10. miejscu wśród rynków eksportowych Polski i na bardzo wysokim 3. miejscu w imporcie.

   Ukraina


   Poprawia się sytuacja w Ukrainie. Udział Ukrainy w eksporcie wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku o 0,2 pkt proc. i wyniósł 1,6%, w imporcie o 0,1 pkt proc. stanowiąc 0,9%. Dodatnie saldo wyniosło 1 801 mln zł (458,8 mln USD, 413,8 mln euro) wobec 1 584,6 mln zł (420,9 mln USD, 374 mln euro) w analogicznym okresie 2015 r.

 • Kazachstan

  Eksportem towarów do Kazachstanu zajmuje się obecnie ponad 1400 polskich firm, a importem kazachskich do Polski - co najmniej 100. Zniesienie wiz, bezpośrednie połączenie oraz deklarowany przez stronę polską specjalny fundusz, wpłynie na rozwój kontaktów biznesowych. To z kolei przełoży się na obroty. Kazachstan, uchwalił z dniem 1 stycznia 2017 r. zniesienie obowiązku wizowego dla obywateli kilkudziesięciu krajów świata, w tym również obywateli Polski. Dzięki temu rozwiązaniu m.in. Polacy zyskali prawo na wjazd do Kazachstanu i wyjazd z tego kraju bez konieczności uzyskania wiz kazachskich, jeżeli okres ich pobytu nie przekracza 30 dni. Kazachstan: członek Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej i główna , brama do rynku Federacji Rosyjskiej i Azji Centralnej. Dla Kazachstanu przystąpienie do Światowej Organizacji Handlu i wprowadzenie m.in. wspólnych taryf celnych, ułatwia współpracę międzynarodową z Polską np. w ważnym sektorze rolnictwa. Kazachstan jest czwartym partnerem handlowym Polski wśród krajów Wspólnoty Niepodległych Państw. W 2014 r. był on 41. partnerem handlowym Polski pod względem wielkości polskiego eksportu i 25. partnerem pod względem wielkości polskiego importu. W biegłym roku do Kazachstanu eksportowały 1444 polskie firmy. Obroty handlowe wyniosły 2 mld 229 mln dolarów, czyli były o prawie 100 proc. wyższe niż rok wcześniej. Polska eksportuje tam artykuły rolno-spożywcze, wartość wywozu w u.br. wyniosła 100,7 mln USD. Największe znaczenie mają dostawy: jabłek, mleka i śmietany, cukru, przetworów spożywczych, warzyw przetworzonych, serów i twarogów oraz mięsa wołowego. Wymiana handlowa z Kazachstanem od 2012 roku nieprzerwanie rośnie. Prócz tego Polska wielkie nadzieje pokłada w tzw. Nowym Jedwabnym Szlaku, a Kazachstan jest ważnym przystankiem na trasie z Chin do Europy.


 • Białoruś  Białoruś jest już na trzecim miejscu wśród wszystkich krajów, które wspieramy przez instrumenty trade finance - instrumenty handlu zagranicznego Ze strony polskiej zbudowaliśmy specjalne fundusze w ramach Banku Gospodarstwa Krajowego, Korporacji Ubezpieczeń Kredytowych. Są to instrumenty handlu międzynarodowego, które do tej pory nie były dostępne dla eksporterów, w tym na Białoruś, w takiej wysokości - 30 mld złotych.
  Polska była 10. inwestorem w Białorusi. Według danych ministerstwa gospodarki firmy znad Wisły zainwestowały tam ponad 150 milionów dolarów. - szczególnie dobrze rozwiniął się sektor logistyczny i transportowy. W ostatnich latach Białoruś zbudowała 34 centra logistyczne. W ubiegłym roku zaangażowanie zagranicznych inwestorów sięgnęło 1 miliarda 800 milionów złotych. Na terenie Białorusi działa ponad 350 firm z polskim kapitałem.

Trener szkolenia ,

Iwan Rassochin, prawnik

Absolwent Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii w Moskwie (2006); - 2008 – ukończył studia doktoranckie Wyższej Szkoły Ekonomii w Moskwie. od 2010 – Dyrektor Oddziału Centrum Współpracy Biznesowej Polska – Rosja w Warszawie, od lipca 2015 – Dyrektor Centrum Współpracy Biznesowej Polska – Rosja (oddziały w Warszawie, Moskwie i Kaliningradzie) - autor wywiadów, publikacji i opracowań na temat rynku rosyjskiego i biznesowych aspektów prowadzenia współpracy polsko-rosyjskiej - ekspert i praktyk w zakresie polsko-rosyjskiej współpracy biznesowej - prelegent wielu imprez poświęconych zagadnieniom prawnym i biznesowym rynku rosyjskiego i współpracy polsko-rosyjskiej.
Korzyści

- Zdobycie umiejętności samodzielnego poruszania się po rynkach dawnego Związku Radzieckiego - w kontekście pozyskiwania i obsługi kontrahentów. Optymalizacja celno podatkowa z Euroazjatycką Unią Gospodarczą, przekazana przez praktyka z Białorusi. Nowe umiejętności pozwolą dokonać oceny polityki handlowej konkurentów, dostawców i klientów
2.04.2019


CENTRUM GIEŁDOWE GPW,
Książęca 4, WarszawaDlaczego Warto ?

Rosja to po Niemcach ( 48 proc.) drugi kierunek, który polskim przedsiębiorcom przynosi najwięcej przychodów (8 proc.). Poprawia się sytuacja polskich firm handlujących na Wschodzie Zwiększa się eksport polskich produktów do Rosji, stopniowo rośnie ich sprzedaż na rynku ukraińskim i białoruskim. Po pierwszym półroczu 2016 roku sprzedaż polskich produktów w Rosji zwiększyła się rok do roku o 4,9 proc. (liczona w złotym), a w regionie Europy Środkowo-Wschodniej o 9,2 proc. Rosja znajduje się na 10. miejscu wśród rynków eksportowych Polski i na wysokim 3. miejscu w imporcie. Poprawia się sytuacja w Ukrainie. Udział Ukrainy w eksporcie wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku o 0,2 pkt proc. i wyniósł 1,6%, w imporcie o 0,1 pkt proc. stanowiąc 0,9%. Dodatnie saldo wyniosło 1 801 mln zł (458,8 mln USD, 413,8 mln euro) wobec 1 584,6 mln zł (420,9 mln USD, 374 mln euro) w analogicznym okresie 2015 r. W 2016 r. Ukraina zajmowała 17 miejsce na liście naszych partnerów handlowych w eksporcie oraz 22 w imporcie. Kazachstan, który w tym roku będzie gospodarzem wystawy Expo w Astanie, uchwalił z 1 stycznia 2017 r. zniesienie obowiązku wizowego dla obywateli kilkudziesięciu krajów świata, w tym również obywateli Polski. Wymiana handlowa z Kazachstanem od 2012 roku nieprzerwanie rośnie. Prócz tego Polska wielkie nadzieje pokłada w tzw. Nowym Jedwabnym Szlaku, a Kazachstan jest ważnym przystankiem na trasie z Chin do Europy. Dla Kazachstanu około 60 proc. obrotów przypada na Unię Europejską. Tam splatają się i rywalizują interesy zarówno Zachodu, jak i Wschodu.


Udział


 • 595 zł + 23% VAT - 1 osoba
 • 545 zł + 23% VAT/os/os - 2 osoby
 • 495 zł + 23% VAT - 3 osobyUdział
  Tel:22 644 18 35

  Miejsce szkoleń
  CENTRUM GIEŁDOWE

  595 zł + 23% VAT - 1 os
  545 zł + 23% VAT/os - 2 os
  495 zł + 23% VAT/os- 3 os